aqualogic_karl_johan

Global oppvarming forårsaker klimaendringer som igjen fører til høyere gjennomsnittstemperaturer, flere tilfeller av ekstremvær, økte nedbørsmengder og mer flom. Enda mer ekstremvær er i vente ifølge klimaprognosene.

I sentrale strøk øker utnyttelsesgraden av tilgjengelige tomtearealer. Det fører til at stadig større areal blir dekket av tette flater, noe som igjen fører til økt belastning på overvannsledninger, bekker og elver med økt skaderisiko som følge.

Ekstremvær er dog ikke det eneste som kan føre til vann- og flomskader. Det forekommer daglig en rekke vannskader på grunn av graving, sprukne vannrør, lekkasje fra sprinkleranlegg etc.

Vannskader på hus og bedrifter er økende, både forårsaket av teknisk infrastruktur (overvannsledninger og avløp) med begrenset kapasitet men også på grunn av gamle vannrør. I 2012 ble det registrert ca 72 000 vannskader og det samlede erstatningsbeløpet var ca kr 3,2 milliarder. I gjennomsnitt koster en vannskade kr 46 000 kroner.

Aqualogic AS ble stiftet av en gruppe erfarne entreprenører ut fra ønsket om å gjøre en samfunnsnyttig innsats for å forebygge og begrense vann og flomskader. Vi utvikler og selger integrerte og moderne skreddersydde løsninger for forebygging og begrensning av vann- og flomskader.

Kanskje vi kan hjelpe deg? Du er velkommen til å studere vårt nettsted og ta kontakt for mer informasjon.