Løsninger

Vi tilbyr løsninger for forebygging og begrensning av vann- og flomskader. Vårt tilbud omfatter planlegging, installasjon, opplæring og oppfølging av moderne og skreddersydde løsninger basert på produkter og tjenester fra anerkjente leverandører. Vi dekker hele verdikjeden og de ulike delene er beskrevet på undersidene.

Vi har testet våre produkter i operativ tjeneste og vi har derigjennom fått bekreftet at de virker. Det gir oss mulighten til å sette sammen og levere ulike beredskapsløsninger som kan danne grunnlaget for effektivt beredskap og reduksjon i omfanget av vannskader.

På undersidene vil du finne både nyttige produkter og løsninger.