Beredskapsprodukter

 

Aktivt beredskap kan bli nødvendig når det passive beredskap mot vannlekkasjer og flom ikke klarer mer. Det kan for eksempel bety tilbakeslag i kloakk, tilbakeslag i drens, vann som løper inn i kjeller gjennom vinduer og dører og andre åpninger, osv.

Når dette skjer, gjelder det om å begrense omfanget av skaden så mye som mulig. Er man ikke til stede i bygningen, er det lite å gjøre med mindre man har installert en eller annen form for varsling. Er man til stede i bygningen, er det mulig å gjøre noe ved å bruke tilgjengelig produkter. Det finnes en rekke løsninger for det. Vi har valgt i første omgang å satse på vannabsorberende puter som raskt og effektivt suger opp vannet de kommer i kontakt med. Putene er enkle å lagre som en beredskapsløsning og er lette å bruke.