Opplæring

 

Vi har knyttet oss opp mot et opplæringsselskap og har dermed muligheten til å kunne skreddersy et digitalt opplæringsprogram som kan gjennomgås enten ved selvstudium eller gjennomgang i grupper.

Vi har også knyttet oss opp mot et selskap som kan levere en opplæringsløsning i et interaktivt 3D program. Det egner seg godt for fjernopplæring av beredskapspersonell.