Overvåkning og varsling

En risiko- og sårbarhetsanalyse med gjennomgang av forebyggende og skadebegrensende tiltak kan konkludere at overvåkning i kombinasjon med aktivt beredskap kan være et godt tiltak.

Vi har inngått et samarbeid med et rådgivende ingeniørselskap som kan bistå med detaljert kartlegging av risikofaktorer for eksempel i forbindelse med vannløp, overflatevann, overvannsledninger, avløpsledninger osv. Risikofaktorer kan også kartlegges innendørs. Ut fra de avdekkede risikofaktorer defineres de beste målepunkter som kan gi tidligst mulig indikasjon på at noe er i ferd med å skje.

Vi har også inngått et samarbeid med anerkjente leverandører av utstyr og programvare for overvåkning og telemetri, både innendørs og utendørs. Vi kan dermed levere komplette systemer for overvåkning av et utsatt område, en bygning, en installasjon, sensitivt utstyr osv. med tilhørende varsling. I tillegg kan vi levere opplæring og innføring i rutiner for beredskap og utrykning

Overvåknings- og varslingssystemene er testet ut og implementert andre steder med gode erfaringer. Vi kan vise til gode referanser.

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.