Utendørs overvåkning

 

GreveVi forhandler overvåknings- og styresystemer for utendørs bruk utviklet av Signalix i Danmark.

Systemene benytter trådløs telemetri. Det betyr at man over mobilnettet kan overvåke og styre maskiner og installasjoner av enhver art. I tillegg til å måle tilstanden til en sensor (for eksempel nivå), så kan man programmere inn ulike operasjoner som å stenge eller åpne en ventil. Vi har valgt å tilpasse systemet til overvåkning av vannivå på utsatte steder. Da kan man kan få så tidlig varsel som mulig om at aktive tiltak er nødvendige for å begrense vannskader.

 

Systemet og komponentene

Systemet består av tre deler

Telemetrimodul

KabinettVi har valgt å satse på to telemetrimoduler for overvåkning og styring fra Signalix.

Den ene er telemetrimodulen MT-723. Det er en spesialutviklet, batteridrevct modul for våte miljøer. Modulen er fylt med en isolerende gel og er forseglet fra fabrikken slik at den er vanntett til høyere enn IP68 standard. Modulen kan sende og motta signaler via den innebygde gms modem.

Den andre er telemetrimodulen MT-703. Det er en batteridrevet modul for montering i kabinett. Modulen tåler fukt og er laget i henhold til beskyttelsesklasse IP67. Modulen kan sende og motta signaler via det innebygde gsm modem.

Begge modulene kan registrere sensortilstande samt starte og styre elektrisk utstyr.

Sensorer

En rekke standard typer sensorer kan koples direkte til modulene, for eksempel for nivå, trykk, temperatur, flyt, fukt, røyk, bevegelse etc. Modulen kan programmeres til å avlese sensorene ved bestemte intervall.

Webløsning

Signalerne fra modulerne sendt via gsm modulen registreres via en webløsning. Her vil dataene være tilgjengelige. Det er også innebygget varsling via sms eller e-mail.

 

Slik fungerer systemet

Sensorene vil måle det de er designet for – nivå, trykk, temperatur, flyt, fukt, røyk, bevegelse osv. Signalene sendes til telemetrimodulen som avleser disse med en viss frekvens (hver dag, hver time, hver femte minutt osv). Den innebygde gsm-modulen sender signalene via et sikkert nett til en server for videre behandling. Her kan dataene lagres og presenteres. Alarmer kan også legges inn og varsling kan skje via webløsningen, sms eller e-post.

 

Referanser og fordeler

Løsningene for utendørs overvåkning er prisgunstige sammenlignet med konkurrerende teknologier. Løsningene kan tilpasses en rekke forskjellige situasjoner. Trådløs overvåkning kan bidra til store besparelser. Telemetrimodulene leveres pre-konfigurerte, dvs at det er lagt til rette for hurtig oppstart uten dyre utviklingsomkostninger.

Telemetriløsningene er i bruk ved en rekke virksomheter, blant annet:

  • Overvåkning av grunnvannsstand i forbindelse med byggingen av den nye metro i Kobenhavn (les casebeskrivelse)
  • Overvåkning av vannstand i Greve kommune i Danmark (les casebeskrivelse)
  • Cheminova, måling av produksjon fra vannbrønner
  • Asnæs Vandværk, kontroll og måling av produksjon av grunnvann
  • E.ON i Malmø, kommunikasjon med gassinstallasjoner
  • DONG, kommunikasjon med gassinstallasjoner

 

Pris og leveransebetingelser

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og uforpliktende pristilbud.