Innendørs overvåkning

 

Vi forhandler det innendørs overvåkningssystemet UrbanSens® som er utviklet av Webstech i Danmark.

UrbanSens® er meget velegnet til å registrere og varsle om det er fritt vann til stede der sensorer er montert i en bygning. Er det en vannlekkasje, vil systemet varsle og man kan gå inn og foreta skadebegrensende tiltak.

urbansens2-cropresize-375x250UrbanSens® er også meget velegnet til å forutsi om betingelsene for dannelse av muggsopp er til stede. Muggsopp er sporer som finnes i våre omgivelser. Det er først et problem når kombinasjonen av temperatur og relativ fuktighet tillater at muggsoppen gror fast. Muggsopp kan ødelegge deler av bygninger og kan gi luftveissykdommer hos de som oppholder seg i en bygning som er angrepet. Enkelte muggsopper kan være kreftfremkallende.

Med UrbanSens® kan man følge utviklingen av temperatur og relativ fuktighet over en kortere eller lengere periode. Der det noe som er unormalt, vil systemet varsle og man kan gå inn å foreta tiltak før muggsoppen setter seg.

 

Systemet og komponentene

UrbanSens_koffert_innholdUrbanSens® består av en basestasjon med sim-kort og et antall trådløse sensorer. Dataene fra sensorene sendes til basestasjonen og derfra trådløst inn til en sentral database hvor brukeren har tilgang via en personlig side.

Basissystemet leveres i en koffert med en basestasjon og 5 sensorer. Det er mulig å kjøpe ekstra sensorer ved behov. Det kan være opp til 100 sensorer pr basestasjon. Når systemet leveres, er det allerede konfigurert og klar til bruk. Sensorene er utstyrt med et batteri som har en levetid på 2 år, avhengig av anvendelsen. Man kan selv skifte batteriene.

 

Slik fungerer systemet

UrbanSens® måler og lagrer data for tilstedeværelsen av fritt vann samt temperatur og relativ fuktighet for det antall sensorer som man har valgt at anvende. Sensorene kan monteres på vegger eller settes på utsatte steder.

Som bruker kan man følge med via sin egen computer, Smartphone eller tablet (for eksempel Ipad). Man kan anvende systemet som aktiv overvåkning, men man kan også innstille det til kun å gi alarm via e-post eller sms når det er fritt vann til stede eller når temperaturen og/eller den relative fuktighet avviker fra de valgte kriterier. Man kan også anvende systemet for registrering og dokumentasjon av inneklimabetingelser.

 

Referanser og fordeler

UrbanSens_koffertWebstech har i samarbeid med KEH Skimmelrens Aps testet UrbanSens® siden midten av 2012. Systemet har vært anvendt i en lang rekke boliger og boligblokker. Konklusjonen er at systemet gir en rekke fordeler for beboere og eiere av eiendommene.

Beboerne kan begrense skader på eiendeler ved vannlekkasjer, unngå helseskader fra muggsopp, unngå muggsoppskader på personlige eiendeler og unngå ulempene ved rensning etter muggsoppangrep.

Eierne av eiendommen kan unngå de store omkostninger ved utbedring av skadene etter en vannlekkasje eller et muggsoppangrep samt tilby en eiendom med et optimalt inneklima.

 

Pris og leveransebetingelser

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og uforpliktende pristilbud.