Referanser

 

Herunder finner du eksempler på noen av de beredskapsløsningene, operative tester og implementeringer vi har satt sammen og levert.

Boligbyggelag

Vi gjennomfører et pilotprosjekt sammen med Boligbyggelagenes Partner, forsikringsselskapet If, Stavanger Boligbyggelag og Tjensvoll Servicesentral. Vannabsorberende puter brukes i beredskapssammenheng for å redusere følgeskader ved vannlekkasjer. Beredskapsopplegget er velegnet for boligbyggelag og sameier.

Brannvesen

Våre vannabsorberende produkter har vært testet i operativ tjeneste hos RvR-tjenesten (Rest Verdi Redning) ved Brannvesenet i Sør-Rogaland. Resultatene var gode og produktene er anbefalt brukt i daglig drift. Vi arbeider nå for å implementere dette som et operativt verktøy.

Skadebegrensningsselskaper

Våre vannabsorberende produkter har også vært testet i  operativ tjeneste hos skadebegrensningsselskapene Polygon og SSG i Stavanger. Også her var resultatene gode og produktene er anbefalt brukt i daglig drift. Vi arbeider nå for å implementere dette som et operativt verktøy.

Vi gjennomfører også tester av nye løsninger for raskere tørking hos et av de store skadebegrensningsselskaper.

Rørleggere

Våre vannabsorberende puter og fuktighetsalarmer er for salg i flere av butikkene i Sig. Halvorsen systemet og Comfort-kjeden.

Bedrifter

Vi har levert vannabsorberende puter og beredskapsløsninger til en rekke bedrifter, blant annet Stavanger Konserthus og Tjelta Eiendom.

Private

Vi har levert vannabsorberende puter og fuktighetsalarmer til en rekke privatpersoner og har fått gode tilbakemeldinger.